เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ NES

  โรงเรียนสอนภาษา NES เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 สาขาแรกที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตอบสนองพัฒนาการทางด้านภาษาของประชาชนในจังหวัดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันได้กระจายศูนย์ไปสู่แทบทุกส่วนในตอนเหนือของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแบบมืออาชีพระดับนานาชาติ ด้วยประสิทธิผลของการเรียนที่เป็นเลิศกับ NES จากปากสู่ปากทำให้ NES เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันด้วยจำนวนนักเรียนมากถึง 12,000 คนโดยเฉลี่ย ขึ้นลงทุกสาขาต่อเดือน

 นอกจากนั้น NES ยังมีแผนกศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ศูนย์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการภายใต้เครื่องหมาย specialist agent ออกให้โดยสำนักงานการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นผู้สอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว แผนกดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับและสาขาวิชา

ทำไมต้อง NES ?

    ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการ 2 ด้าน คือ ทฤษฏีและปฏิบัติไปพร้อมกันโดยเรียนทฤษฎีการประกอบโครงสร้าง+ศัพท์ จากการอธิบายแนะนำโดยอาจารย์ที่พูดภาษาเดียวกันกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและความเข้าใจลึกซึ้ง พร้อมไปกับเรียนปฏิบัติ คือ สื่อสารจริงกับอาจารย์ต่างชาติเพื่อพัฒนาการทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติอันเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพสูง คือการฝึกฝนกับสถานการณ์จริงควบคู่ไปกับการมีโค้ชคอยดูแลกำกับแนะนำและแก้ไขที่สุดก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ของพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติแบบก้าวกระโดด

บริการของเรา

เรียนออนไลน์

เรียนที่สถานบัน
(กลุ่ม/ส่วนตัว)

ED-Visa

สอนนอกสถานที่