คอร์สเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ/ จีน ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/จีน เลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และที่โรงเรียน เหมาะสำหรับทุกวัย ทุกระดับชั้น (เด็ก/วัยรุ่น/ผู้ใหญ่) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาโดยเน้นไปที่การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนหรือเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ เรียนกับอาจารย์ต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา เพื่อให้สามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสริมสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียน และเลือกระยะเวลาเรียนต่อคาบได้ ตั้งแต่ 30 นาที 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ/ จีน ในที่ทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/จีน ในที่ทำงาน เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือผู้ใหญ่วัยทำงาน เริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานให้แน่นกับอาจารย์ต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษาจนไปถึงการใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้น เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน เช่น การสัมภาษณ์งาน ประชุม คุยโทรศัพท์ เขียนอีเมล หรือเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ได้รับการโปรโมทตำแหน่งงานหรือเพิ่มค่าตอบแทน

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ/ จีน (Academic Preparation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/จีน สำหรับการเตรียมสอบของนักศึกษา หรือผู้ใหญ่วัยทำงานที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ เลือกเรียนได้ทั้งกับอาจารย์ไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา เตรียมสอบอังกฤษ เช่น TOEIC/ IELTS/ TOEFL etc. เตรียมสอบภาษาจีนอาทิเช่น HSK ฯลฯ

คอร์สเรียนภาษาต่างชาติอื่น ๆ

หลักสูตรภาษาต่างชาติสำหรับทุกวัย ทุกระดับชั้น (เด็ก/วัยรุ่น/ผู้ใหญ่) เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อต่อเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา เช่น เกาหลี สเปน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย ฯลฯ ผู้เรียนสามารถจัดการตารางเรียน และกำหนดหัวข้อการเรียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรตามระดับภาษาและพัฒนาการของผู้เรียนจนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

คอร์สเรียนอังกฤษตามรายวิชา

หลักสูตรภาษาอังกฤษรายวิชาต่างๆ เหมาะกับเด็กวัยเรียน (อนุบาล/ประถม/มัธยม) เช่น Literature, Maths, Science, Social Stuides ฯลฯ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว เหมาะทั้งสำหรับผู้เรียนในระบบโรงเรียนไทย แต่ต้องการได้ภาษาอังกฤษเพิ่ม หรือผู้ที่เรียนอยู่ในระบบ Billingual/ EP/ Inter/ Homeschool รวมไปถึงผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ หรือผู้ที่ต้องการสอบเทียบระดับชั้นในระบบอินเตอร์ เช่นการเตรียมสอบ GED/ IGCSE etc.

Study Thai/ English + ED-Visa Support (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรทั้งแบบกลุ่ม หรือตัวต่อตัว สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนที่โรงเรียน มีให้เลือกเรียนทั้งภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษทุกระดับ ที่เน้นให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านการเรียนตามหัวข้อเรียนต่าง ๆ และร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับคณะอาจารย์และเพื่อนต่างชาติท่านอื่น ๆ มีบริการดูแลเอกสาร ED-Visa Support